fbpx

Netværks
grupper

2021

Dedikerede undergrupper i det store netværk

For at øge fokus på fortrolighed og udbytte af Cycling Business Network, har vi oprettet 4 netværksgrupper bestående af ca. 17-19 medlemmer, der vil blive nøje sammensat og hvor vi naturligvis også tager hensyn til eventuelle konkurrence-konflikter. 

Netværksgrupperne mødes hos de enkelte medlemmer på skift og på udvalgte Cycling Business arrangementer og møderne vil være styret “autonomt” af gruppen. Deltagerne i netværksgrupperne hjælper med at fastsætte emner og eventuelle indlægsholdere, hvis dette findes relevant.

De enkelte netværksgrupper vil være faste og gå videre fra år til år. Der vil dog være udskiftninger eller tilføjelser i gruppen, da der tilkommer nye medlemmer i netværket og visse melder sig ud. Det er hensigten at gruppen altid er sammensat med henblik på at skabe størst muligt udbytte og fortrolighed mellem medlemmerne.

I 2021 vil vi have tre Business grupper samt en gruppe, som er dedikeret til emnet Bæredygtighed.

 

 

  Du bliver en del af det generelle netværk, men samtidigt tæt knyttet til medlemmerne i din gruppe.