fbpx

Terms

Medlemskab

Medlemskab i Cycling Business Network er personligt og er gældende i et kalenderår.

Medlemskabet fornyes ikke automatisk efter 12 måneder, derimod skal medlemmet selv registrere sig for en ny periode. Bestilling kan ikke fortrydes efter aftalens indgåelse. Alle medlemskaber udløber altid 31.12 i det gældende år, hvor man har været medlem. 

Medlemskabet giver adgang til aktiviteter og events, hvor der dog kan være brugerbetaling på visse arrangementer og rejser.

Medlemskaber som er bestilt refunderes ikke, men kan overleveres til en kollega, såfremt dette behøves.

Opførsel og sprog

Cycling Business Networks tolererer ikke dårlig opførsel på arrangementer, rides eller på vores egne eller eksterne medier. Dårlig opførsel eller dårligt sprog vil der blive slået hårdt ned på, og efter 1 advarsel vil man blive udelukket fra netværket uden mulighed for refusion af medlemskabsindbetaling.

Opsøgende salg

Cycling Business Networks medlemsliste eller Facebook gruppe må ikke misbruges til udsendelse af mails med kommercielle budskaber. Det er helt ok at booke et kaffemøde eller invitere til et gratis seminar men reklamemails vil medføre udelukkelse fra netværket, uden mulighed for refusion af medlemskabsindbetaling.

Betaling

Betaling sker forud for perioden med en betalingsfrist på 14 dage til den virksomhed, som er angivet i bestillingsformularen. Ønskes månedsbetaling med fast opkrævning på dit kreditkort er dette muligt. Der vil dog være et tillæg i prisen for denne service. Kontakt info@cyclingbusiness.dk såfremt dette ønskes.

Prisændringer

Evt. prisændringer vil træde i kræft 1/1 og vil være varslet mindst 60 dage før det sker. Såfremt medlemskabet er købt med anden skæringsdato træder prisstigningen først i kraft den dato medlemskabet fornyes.

Cykeltøj

Cykeltøj bliver leveret af Campione og her gælder reklamationsret jævnfør købeloven, medmindre andet er anført på det enkelte produkt. Det er Campione som er ansvarlig ved evt. reklamationer 

Helbredstilstand, uheld og skader

Alle aktiviteter foregår på eget ansvar. Det er medlemmets eget ansvar at være i en helbredsmæssig tilstand, der tillader cykling. Cycling Business Network tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller som følge af andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger samt for materiel ejendom, såfremt der skulle ske skade på denne.

Ændring af betingelser.

Cycling Business Network kan ændre medlemsbetingelser med en varsel på 60 dage. Ved væsentlige ændringer varsles medlemmet pr. email. Medlemmet er til en hver tid underlagt medlemsbetingelserne, som er opdateret på www.cyclingbusiness.dk

.